Dokumenty

Podmínky pro připojení IS k NCPeH
Popis technických podmínek, vzorové požadavky, proces připojování a testování, sítové prostředí a kontakt na členy týmu.


Provozní řád NCPeH
Provozní řád ISVS Národního kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku (NCPeH ČR)


Dotazník pro žádost o připojení k NCPeH
Dotazník pro žádost o připojení k NCPeH (součást žádosti posílané do datové schránky provozovatele NCPeH CZ – ID datové schránky: x2de458)


Informační brožurka Národní kontaktní místo pro eHealth
Základní informace o národním kontaktním místu pro elektronické zdravotnictví a přeshraniční výměnu zdravotnické dokumentace.